Läs mer

Konst i vår stad

I alla våra områden finns konstverk som bidrar till det vackra i vardagen. I många fall skapar konstverken i staden en trygghets- och gemenskapskänsla. Skulpturer piggar upp bostadsområdet, stimulerar oss och ger oss något att tala om. Därför är vi glada över att i så stor utsträckning kunna bidra med Linköpings offentliga konst!

​Mikael Stenbäck är trädgårdsmästare på Stångåstaden, och ansvarig för våra utemiljöer. Han bekräftar att Stångåstaden genom åren har bidragit med en hel del offentlig konst.

- I våra områden finns mest äldre konst från 1900-talet, men konstintresset har vaknat till liv under de sista fem-sex åren. Det har gått lite i vågor och nu ser vi en uppgång i intresset från många håll i kommunen och regionen, säger han 

Mikael sitter med i Stångåstadens konstråd, som bildades 2013. Rådets roll är bland annat att ha ett övergripande ansvar för inventering av befintliga konstverk våra områden, ansvara för Stångåstadens konststrategi och vara rådgivande vid frågor som rör konst. 

När Mikael får frågan om vilka hans tre favoritskulpturer är, tvekar han inte när han svarar Alfa-Omega på Eskadern, Solvändan i Lambohov och Foolish Fire på Irrblosset. 

- Det är tre konstverk från olika tidsepoker – 1960-tal, 1980-tal och 2010-tal. De fem bronsstatyerna Alfa-Omega  har ett bejakande och ömsint livstema, som speglar olika situationer i livet. Solvändan är ett storslaget solur i brons, betong och järn. Solvändan är ett av våra mest påkostade och genomtänkta konstverk, som speglar den östgötska kulturen. 

solvandan_webb.jpg
Solvändan av Sten-Ove Persson
alfaomega_webb.jpg
En av statyerna i konstverket Alfa-Omega av Erik Höglund 

Väggmålningen Foolish Fire (engelsk benämning av just irrbloss) var en gåva till Linköpings universitet 40 år från Studentbostäder. Målningen är gjord av de båda konstnärerna Katja Aglert och Oskar Aglert, och uppfördes i samband med färdigställandet av studentkvarteret Irrblosset 2016. Väggen lyser upp Valla nattetid och skapar både stämning och mystik. 

irrblosset_webb.jpg
Foolish Fire av Katja Aglert och Oskar Aglert

- Under en minut per timme aktiveras delar av målningen och liksom glöder i blå ton. Konstnärerna arbetade i dialog med diverse forskare och andra experter när de skapade den här innovativa färgskapelsen. De ville lyfta fram hur konst, stad, teknik och vetenskap kan interagera med varandra, säger Mikael Stenbäck.​