Lägenhetsförråd

De flesta lägenheter har separata förråd avsedda för förvaring av bohag. Varje förråd är i regel märkt med samma nummer som lägenheten.

I källarförråd bör förvaring ske på trätrall eller liknande för att undvika fuktskador. Du får inte förvara några brandfarliga vätskor i vinds- eller källarförråd. Det är heller inte tillåtet att ha någon form av elektriska anslutningar.

Förvara inte några värdefulla saker i förrådet så förebygger du inbrott. Fråga gärna ditt försäkringsbolag vad de ersätter.