Läs mer

Skyltning

För att få de boende i området att känna till din verksamhet finns det olika sorters marknadsföring. En skylt som talar om att du finns och vad du gör är ett bra sätt.

Om du vill sätta upp en skylt behöver du först få tillstånd från oss som fastighetsägare. När vi har godkänt skyltningen ansöker du om bygglov hos bygglovskontoret. Läs mer om skyltlov hos Linköpings kommun.

Trottoarpratare kräver polistillstånd och godkännande av den som äger marken, antingen hyresvärden eller kommunen om det är allmän mark. Läs mer om riktlinjer för skyltning hos Linköpings kommun.

Markiser

För att sätta upp markiser måste du få godkännande av oss som fastighetsägare. Ibland kan uppfällbara markiser kräva bygglov.