Skötsel

​Hyresavtalet reglerar ansvarsfördelningen beträffande skötsel och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd. Det är alltid avtalet som gäller!

Under rubriken Underhåll på ditt hyresavtal/gränsdragningslista står vad du som hyresgäst ansvarar för och vad vi som hyresvärd ansvarar för.

Hyresvärden ansvarar oftast för följande delar:

  • Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (fasad, fönster, tak och entréportar)
  • Fastighetens installationer såsom vatten, värme, ventilation, hissar och el
  • Renhållning av allmänna utrymmen
  • Snöröjning och halkbekämpning

Hyresgästen ansvarar oftast för följande delar:

  • Lokalens inre underhåll när det gäller golv, väggar och tak.
  • Övriga installationer eller utrustning som du själv har installerat.
  • Du kan själv när som helst till exempel måla och tapetsera om du bekostar det själv, och det görs på ett fackmannamässigt sätt.

 

Kom ihåg att du alltid måste kontakta oss innan du ändrar något i din lokal.