Läs mer

Felanmälan och service

Behöver du felanmäla något som rör din verksamhetslokal kan du göra det genom att fylla i formuläret nedanför.

Är ditt ärende akut och kräver omedelbar åtgärd ring vår Kundtjänst på telefon 013-10 02 84. Efter kontorstid kan du ringa vårt journummer 013-14 84 44. Jouren hjälper dig med akuta ärenden så som felanmälan och störningar som inte kan vänta till nästa vardag. 

Om det du felanmäler inte ingår i hyresavtalet kan ärendet komma att debiteras.

Kundtjänst

Du kan göra en felanmälan på telefon nr 013-10 02 84 eller ställa dina frågor till kundtjänst mellan klockan 07.00 och 17.00 vardagar.

Innan du felanmäler

Läs vem som ansvarar för vad under skötsel och underhåll (Gränsdragningslista) i kontraktet.

Kund- och avtalsansvarig

Kund- och avtalsansvarig är den person du kontaktar gällande frågor som rör ditt avtal eller om du har allmänna frågor som gäller din lokal.

Hiss

Om det blir fel på hissen anmäl felet direkt till hissbolaget. De har öppet dygnet runt. Se telefonnummer i hissen.

Vad händer med din felanmälan? 

När vi tar emot din anmälan om fel har vi en del olika delar att ta hänsyn till. För att vi ska kunna slutföra en felanmälan kan vi behöva en viss information som till exempel olika nummer på vitvaror. Därefter gör vi en bedömning och skickar iväg felanmälan till berörd leverantör, vi tar även hänsyn till hur ärendet ska prioriteras. Du kommer sedan att bli kontaktad för en tidsbokning.

Verksamhetens namn:
Typ av lokal (t.ex. förskola, affärslokal):
Adress:
Objektsnummer (frivillig):
Anmälarens namn:
Anmälarens telefonnummer dagtid:
Anmälarens e-post dagtid:
Vad gäller felet?
Max 255 tecken kan användas. Återstår: 255

Ladda upp en bild: