kommersiella lokaler

Information för dig som är lokalhyresgäst

Du hyr din lokal av AB Stångåstaden, som är Linköpings största bostadsföretag. Vi, tillsammans med vårt dotterbolag Studentbostäder, äger och hyr ut ungefär 18 600 bostäder och cirka 450 lokaler. Stångåstaden bildades 1942 och är ett allmännyttigt bostadsföretag. Idag har vi många olika verksamheter i våra lokaler – allt från butiker,
restauranger och caféer, till gym, lager och moderna kontor. 

Vi hoppas att du ska trivas med din lokal och med Stångåstaden som hyresvärd!

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor som kan dyka upp och sådant som kan vara bra att tänka på.

Vart vänder jag mig om jag får problem med lokalen?

Om det uppstår ett problem med lokalen, som enligt ditt hyresavtal inte är ditt eget ansvar, kontaktar du Stångåstaden. Gränsdragningslista finns i ditt avtal. Felanmälan gör du via stangastaden.se Är ditt ärende akut och kräver omedelbar åtgärd, ring kundtjänst på telefon 013-10 02 84 mellan klockan 07.00-17.00 eller chatta med oss på stangastaden.se Utanför kontorstid kan du ringa vårt journummer 013-14 84 44. Jouren hjälper dig med akuta ärenden som felanmälan och störningar som inte kan vänta till nästa vardag. 

Om det du felanmäler inte ingår i hyresavtalet kan ärendet komma att debiteras. 

Enligt mitt hyresavtal är hyrestiden tre år. Kan jag när som helst flytta från lokalen med nio månaders uppsägningstid?

Nej. Eftersom hyrestiden för din lokal är tre år, är det så länge som du har avtalat att hyra lokalen. Stångåstaden kan i vissa fall försöka hitta en lösning om du vill
flytta i förtid. Vill du flytta vid hyrestidens slut, måste du säga upp avtalet senast nio månader innan dess. Annars förlängs avtalet med ytterligare tre år.

På min hyresavi ser jag att jag betalat för ett indextillägg. Vad innebär det?

För att hyresvärden ska få kompensation för inflationen ändras lokalhyran beroende på förändringar i Konsumentprisindex, som fastställs av Statistiska Centralbyrån. När avtalet tecknas kommer man överens om ett basindex som hyran ska bindas till. En del kortare avtal har istället en fast årlig hyreshöjning.

Varför har min lokal kvartalshyra?

Kvartalshyra är vanligt i lokalbranschen och vi har det i så gott som alla lokalhyresavtal.


Att betala hyra

Det finns olika sätt att betala in hyran. Kontakta Stångåstadens ekonomiavdelning på 013-20 85 00 om du har några frågor. 

Autogiro är ett enkelt och smidigt betalningssätt. Det innebär att hyran dras automatiskt från ditt bankkonto. Du behöver inte bevaka förfallodagar och kan lita på att din hyra betalas i tid – även om du är bortrest. Enda villkoret är att det måste finnas pengar på det konto betalningen dras ifrån.

E-faktura innebär att hyresbeskedet går direkt in till din internetbank och du betalar med en enda knapptryckning. I din internetbank kan du se om banken erbjuder betalning med e-faktura till Stångåstaden. Det är till internetbanken du gör din anmälan. Det enda du behöver fylla i där är ditt kundnummer, som du hittar på din hyresavi.

Manuell betalning kan du göra direkt in på vårt postgiro 4773802-6. Glöm inte att ange ditt kundnummer.

Tänk på att försenad inbetalning av hyran kan innebära att du förverkar ditt avtal.

Vad innebär det att lokalen är momsad?

För att kunna dra av momsen på drift- och underhållskostnader som avser en lokal måste lokalen vara momsregistrerad (momsad). Är den inte momsad blir hela momsen en kostnad. Därför är det viktigt för fastighetsägare att momsregistrera så stor andel av lokalbeståndet som möjligt. En förutsättning är dock att hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet i lokalen och är registrerad för moms. Det finns också lokaler som inte är momsade och hyresgäster som inte har någon momspliktig verksamhet. Då debiterar vi inte moms. Istället momskompenseras hyresnivån.

Får jag sätta upp en skylt på fasaden utanför min lokal?

För att sätta upp en skylt, ett skyltskåp eller liknande, krävs ett godkännande från Stångåstaden. Efter vårt godkännande måste du ansöka om bygglov (skyltlov) hos bygglovskontoret. En kopia av byggnadslovet ska skickas till Stångåstaden för godkännande innan du får sätta upp din skylt. Mer information finns på kommunens
hemsida.

Någon har krossat fönstret och försökt bryta upp entrédörren. Vem ansvarar för detta?

Du som hyresgäst ansvarar för eventuell skada på fönsterrutor och entrédörr. Det är viktigt att ha en företagsförsäkring som täcker denna typ av skador. Tänk på att skaffa en försäkring som passar just din verksamhet. Var noga med att följa försäkringsföreskrifterna och hyresavtalet för lokalen.

Jag hyr en lokal som med tiden blivit sliten. Den behöver målas om och golven läggas om. Är det något Stångåstaden gör åt mig?

Det är normalt hyresgästen själv som ansvarar för lokalens inre underhåll vad gäller golv, väggar och tak. Se hyreskontraktet för eventuella avvikelser. Övriga installationer, eller utrustning som du själv installerat, ansvarar du också för. Du kan själv när som helst på egen bekostnad till exempel måla och tapetsera, om du gör det på ett fackmannamässigt sätt. Detta efter att ha fått ett skriftligt godkännande från Stångåstaden.

Får jag sätta upp en ny vägg eller ändra planlösningen i min lokal?

Om du vill sätta upp en vägg eller göra andra ändringar av planlösningen i lokalen, ska du först skicka in en ritning till Stångåstaden för godkännande. Relationsritning ska du som hyresgäst bekosta. Allt arbete ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Får jag ändra användningen eller byta verksamhet i min lokal?

För att få ändra användningen av din lokal måste du först ha tillstånd av Stångåstaden. I vissa fall krävs också godkännande från någon myndighet vilket kan innebära att användningen inte får ändras trots att vi godkänt det. Ta alltid kontakt med Stångåstaden om du tänker ändra inriktning.

Behöver hyresavtalet skrivas om när jag bytt från enskild firma till aktiebolag?

Har du enskild firma är det du själv, som fysisk person, hyresgäst. Om verksamheten övergår till aktiebolag måste du kontakta kund-/avtalsansvarig hos Stångåstaden för att överlåta hyresavtalet till aktiebolaget. En överlåtelse till ett aktiebolag kan innebära en sämre säkerhet för hyresvärden. Det är därför vanligt att hyresvärden kräver bankgaranti eller annan säkerhet för att godkänna en sådan överlåtelse.

Får jag överlåta min lokal?

Enligt hyreslagen ska du ha hyrt lokalen i minst tre år för att ha rätt att överlåta den. Dessutom måste lokalen överlåtas till någon som även tar över din verksamhet. Överlåtelsen måste alltid, innan överlåtande sker, godkännas skriftligt av Stångåstaden. Kontakta din kund-/avtalsansvarig på Stångåstaden för mer information.

 

Praktisk information

Här hittar du några praktiska upplysningar, så att du snabbt och smidigt kan komma igång med din verksamhet.

Elabonnemang

När du flyttar in i din nya lokal ska du omgående göra en anmälan om nytt elabonnemang. Den gör du direkt till din ellevantör Tekniska verken/Bixia. Ring deras
kundtjänst på 0771-25 26 27. Detta gör du med fördel redan innan inflytt.

Lås och nycklar

Som hyresgäst ansvarar du för lås och nycklar till lokalen och du kan byta lås om du vill. Extra nycklar bekostar du själv. Kontakta din kund-/avtalsansvarig på Stångåstaden för mer information.

Parkering

Stångåstaden hyr ut parkeringsplats och garageplats i mån av tillgång. Kontakta din kund-/avtalsansvarig på Stångåstaden för mer information.

Sophantering

Hushållsavfall, exempelvis från personalkök, kastar du på den plats Stångåstaden visat dig. Avfall från din verksamhet är du själv ansvarig för att hantera. Se ditt hyreskontrakt för eventuella avvikelser.

Brandsäkerhet

Du som hyresgäst ansvarar för underhåll av lokalens utrymningsvägar, uppskyltning och branddörrar samt för att brandcellsgränser och sprinklereffekten inte bryts. Du ansvarar även för de handbrandsläckare som finns i lokalen. Den av parterna som bryter igenom en brandcellsgräns, med rör eller annat, ansvarar för att brandtätning görs. 

Elsäkerhet

Du som hyresgäst ansvarar för att de elektriska apparater som du ansluter till vägguttagen är hela samt att de används på rätt sätt i lokalen du hyr.

Du ska även funktionstesta jordfelsbrytaren varje månad. Det gör du genom att trycka in testknappen. Jordfelsbrytaren ska då omedelbart lösa ut. Om den inte fungerar ska du felanmäla detta på stangastaden.se

Fettavskiljning

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Det stelnar och fastnar i ledningarna, vilket kan leda till stopp och därmed översvämningar i fastigheten eller på tomten. 
Fettavskiljare ska alltid installeras om behov föreligger så att fett inte kommer ut i avloppsnätet. Stora mängder fett innebär risk för igensättning av ledningarna. Exempel på verksamheter som kan behöva installera fettavskiljare:

 • Restaurang
 • Storkök
 • Pizzeria
 • Gatukök/grill/hamburgeri
 • Café/Konditori
 • Bageri
 • Charkuteri
 • Livsmedelsbutik med tillverkning
 • Skola/äldreboende med matlagning
 • Personalmatsal
 • Catering

Krav på fettavskiljning kan ställas även på andra verksamheter än de ovannämnda. Avgörande är den mängd fett som släpps ut på ledningsnätet. 

Du som hyresgäst ansvarar själv för tömning och rengöring av fettavskiljaren. Den ansvarige för verksamheten ska se till att en tömningsjournal med uppgifter om när och av vem fettavskiljaren tömts finns tillgänglig i anslutning till avskiljaren. 

Störande moment och tider att förhålla sig till

Det är aldrig tillåtet att störa grannarna. Det skall vara lugnt i fastigheten mellan klockan 22.00-08.00. Den som står för kontraktet ansvarar för lokalen och för övriga som verkar eller nyttjar lokalen. 

Tänk på att arbeten med störande moment, till exempel användning av borrmaskin eller hammare, endast får utföras av hyresgästen vardagar mellan klockan 8.00-20.00 samt helger mellan klockan 10.00-16.00.

Den som orsakar en störning kan bli skyldig att betala ersättning för utryckningen från bevakningsbolaget. Upprepade störningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.


Uthyrningsguide 

Kontakt

Theresé Lindh, Affärsområdeschef och ansvarig för kommersiella lokaler

Theresé Lindh
Affärsområdeschef lokaler

013-20 85 83
therese.lindh@stangastaden.se


Linda Ganbrant
Fastighetsförvaltare offentliga lokaler

013-20 86 41
Linda.ganbrant@stangastaden.se


Lotta Wahlin
Fastighetsförvaltare offentliga lokaler

013-20 86 13


Mattias Wrisley 
Fastighetsförvaltare kommersiella lokaler

013-20 85 84

johan-asklof-lokal.jpg

Johan Asklöf
Fastighetsförvaltare kommersiella lokaler

013-20 86 73

johan.asklof@stangastaden.seAxel Viklund
Fastighetsförvaltare kommersiella lokaler


Sandra Knutsson
Sandra Knutsson

Fastighetsadministratör Lokaler
013-20 85 13
sandra.knutsson@stangastaden.se