Brandsäkerhet

​Stångåstaden arbetar systematiskt med brandsäkerhet i våra fastigheter. All brandskyddsutrustning kontrolleras regelbundet enligt ett kontrollprogram framtaget speciellt för oss av Brandskyddsföreningen. I Stångåstadsjourens uppdrag ingår blanda annat att kontrollera så att trapphus, källare och vindar är fria från brännbara eller hindrande föremål.

Hur kan jag minska risken för brand?

Testa din brandvarnare​

Din bostad har minst en brandvarnare som vi på Stångåstaden har installerat. En brandvarnare larmar vid rök så att du hinner sätta dig och eventuella familjemedlemmar i säkerhet om det börjar brinna. Brandvarnaren ska framförallt skydda dig när du sover. Det är på natten som de flesta bostadsbränder inträffar. Din brandvarnare har ett 10-årsbatteri och funktionen kontrolleras av Stångåstaden vart tredje år. Effter nio år byts den ut. Det är viktigt att du själv testar den regelbundet, helst varje månad.​

​Du gör det genom att trycka på testknappen. Då ger brandvarnaren ifrån sig en signal som kvitto på att den fungerar. En bra rutin är att dammsuga brandvarnaren varje år, gärna inför advent då risken för bränder ökar. Om din brandvarnare piper utan anledning kan det bero på att batteriet behöver bytas eller att brandvarnaren är smutsig.

Vad gör jag om det börjar brinna? 

1. Trapphuset är fastighetens utrymningsväg. Du får därför inte förvara hindrande eller brandfarliga saker i trapphuset.
2. Om det börjar brinna i din lägenhet och du inte kan släcka själv. Lämna bostaden och stäng dörren.
3. Om det brinner hos någon annan och det är rök i trapphuset. Stanna i din bostad och vänta på räddningstjänsten. Ställ dig gärna så att du är synlig i ett fönster.

Hör du en brandvarnare inne hos grannen?

Ring 112 och anmäl detta. Kom ihåg att brandvarnaren tystnar efter ett tag även om faran inte är över.

Är det akut?

1. RÄDDA dig själv och andra som är i fara. Stäng dörren mot elden.
2. VARNA andra boende.
3. LARMA Ring 112 och var beredd att besvara Larmcentralens frågor.
4. SLÄCK branden om du kan utan att utsätta dig för fara.

Vad händer efter branden?

Om du drabbas av brand i din bostad eller i fastigheten är det din egen hemförsäkring som täcker skador på lösöre, möbler och andra personliga ägodelar. Hemförsäkringen har även en ansvarsdel som täcker kostnader för om du eller någon i ditt hushåll skulle orsaka en brand genom slarv eller vårdslöshet.