Trygghet

Vi arbetar med en rad grundläggande säkerhetsåtgärder så som brandskydd, utemiljöskötsel​ eller grannsamverkan mot inbrott, men vi ser trygghet som något större än så. För oss börjar tryggheten och trivseln i känslan av gemenskap och delaktighet. Om vi känner varandra, känner vi för varandra.

Med gemensamma krafter

Om du engagerar dig i dina grannar och medmänniskor, om du är en förebild i ditt bostadsområde, om du visar civilkurage i din vardag. Då kan vi tillsammans skapa trygghet så att alla människor, oavsett generation eller bakgrund, känner sig välkomna hem.

Service på kvällar och helger

På Stångåstaden finns det alltid någon som kan hjälpa dig. På kvällar och helger är det Stångåstadsjouren som hjälper till. Jouren består av särskilt utvalda och utbildade väktare från Securitas. Dom har hand om Stångåstadens reparationsjour, trygghetsjour och bevakning för brotts- och brandförebyggande insatser.