Vi skapar trygghet tillsammans

Allt börjar hemma. Det är där vi har våra liv, våra drömmar, vår historia och vår framtid. Och för att vi ska kunna leva våra liv som vi vill, behöver vi känna oss trygga. Det är därför vi på Stångåstaden bryr oss så mycket om trygghet. För att ett hem är så mycket mer än tak över huvudet.

Med gemensamma krafter

Om du engagerar dig i dina grannar och medmänniskor, om du är en förebild i ditt bostadsområde, om du visar civilkurage i din vardag. Då kan vi tillsammans skapa trygghet så att alla människor, oavsett generation eller bakgrund, känner sig välkomna hem. 

På Stångåstaden engagerar vi ​oss i Linköping långt utanför vårt eget bolag. Vi satsar bland annat på stadsdelsutveckling med och för våra hyresgäster, vi samarbetar med stadens föreningsliv för en meningsfull fritid, vi anordnar trygghetsvandringar och områdesdagar. Och mycket mer.

Aktivitet i idrottshall 

Som fastighetsbolag ser vi det som självklart att jobba med grundläggande säkerhetsåtgärder som brandskydd, utemiljöskötsel​ eller grannsamverkan mot inbrott, men vi ser trygghet som något större än så. För oss börjar tryggheten och trivseln i känslan av gemenskap och delaktighet. Om vi känner varandra, känner vi för varandra. 
Läs mer