Läs mer

AktivBo kundundersökning

Varje år genomför Stångåstaden kundundersökningen AktivBo, där vi frågar er hyresgäster vad ni tycker om ert boende och vår service. Vi utvecklar våra bostadsområden tillsammans med er som bor hos oss, och därför behöver vi veta vad ni tycker är bra och vad som behöver förbättras. Enkäten skickas ut till vart tredje hushåll. Det innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara under en treårsperiod.

I september är det dags för en ny kundundersökning. Var med och tyckt till du också!

Så här funkar det - steg för steg

1. AktivBo är en enkät med frågor som skickas ut till en tredjedel av Stångåstadens hyresgäster varje år. Dina svar på frågorna gör att vi får veta vad du tycker är bra och vad som behöver förbättras i ditt boende, i ditt område eller i din kontakt med oss.

2. Om du blivit utvald att svara på enkäten får du den i brevlådan i september. Du kan besvara enkäten på papper eller fylla i den online – där den finns på flera språk. Logga in med ditt enkätnummer på www.svar.aktivbo.se3. Glöm inte att svara på enkäten och skicka in dina svar. Vi utvecklar våra bostadsområden tillsammans med dig som kund. Därför behöver vi veta vad du tycker är bra och vad som behöver förbättras. Dina svar är anonyma.


4. När vi fått in alla svar får vi en sammanställning för varje område, gata och så vidare. Din områdesansvarig gör en analys av alla synpunkter och önskemål för att se vad som behöver åtgärdas under kommande år, och vad som ska prioriteras först.


5. Under våren sammanställer din områdesansvarig en rapport till dig för att återkoppla kring de svar och synpunkter som kommit in, vilka åtgärder som har genomförts, samt hur planerna ser ut för kommande åtgärder eller aktiviteter i området.


6. Under året jobbar vi sedan för att tillsammans med hyresgästerna genomföra de planerade aktiviteterna eller åtgärderna. Det är därför dina enkätsvar är så viktiga för oss – och för dig! Under hösten är det sedan dags för en ny enkät.

AktivBo 2017 - Stångåstaden vann Kundkristallen för bästa service

​Varje år utses priset Kundkristallen till Sveriges bästa hyresvärdar. Priset bygger på kundundersökningen AktivBo. I år tog vi hem segern i kategorin "Högsta serviceindex" för Sveriges större bostadsbolag.

TACK alla ni hyresgäster som varit så aktiva och svarat i så hög utsträckning på undersökningen. Det är ni som gör det möjligt för oss att hela tiden förbättra ert boende och vår service!

AktivBo_Benchmark_event_2018_154-1300x867.jpg

 

Strävan efter nöjda kunder - en del av företagskulturen

​Vad har vi gjort?

Här är några exempel på vad vi gjort utifrån tidigare synpunkter som kommit in till oss via AktivBo:

Trygghet

Efter önskemål har vi sett över belysningen i våra bostadsområden och förbättrat där det behövdes. Vi har också sett över buskar och träd så att de skapar ljusa, öppna ytor som kan kännas trygga.

Tvättstugor

En del hyresgäster hade synpunkter på städningen i tvättstugorna. Efter att vi gjort en bedömning av situationen såg vi till att öka mängden städutrustning i tvättstugorna. Det blev också fler städningstillfällen.

Återvinningsrum

Efter önskemål har vi infört extra städningar, målat om och vissa fall även bytt golven.

Utemiljö

Hyresgästerna hade önskemål om hur uteplatserna skulle se ut och hur de skulle användas. Vi gjorde en bedömning i vår plan för underhåll för att göra uteplatserna mer lämpliga för till exempel gårdsfest, grillning och mer planteringar.​

​​I Innerstaden är

96,3%

av våra hyresgäster mycket nöjda med hur de blir bemötta vid felanmälan. 


 I Johannelund upplever

90,1%

av hyresgästerna att Stångåstaden tar dem på allvar. 

I Linghem är 

90%

av hyresgästerna att servicen från Stångåstaden är mycket god. 

​​

I Ryd är

86,6%

av hyresgästerna mycket nöjda med den yttre skötseln i området.

Källa: AktivBo, 2017​​