AktivBo - kundundersökning

​Stångåstaden gör en årlig undersökning där vi ställer några frågor om vad du tycker om ditt boende och vår service. Vi utvecklar våra bostadsområden tillsammans med våra hyresgäster. Därför behöver vi veta vad du tycker är bra och vad som behöver förbättras. 

Enkäten skickas ut av AktivBo till en tredjedel av våra hyresgäster varje år. Tanken är att under en period på tre år ska alla ha fått chansen att svara på enkäten. Svaren är helt anonyma. 

Vad har vi gjort?

Här är några exempel på vad vi gjort utifrån tidigare synpunkter som kommit in till oss via AktivBo:

Tvättstugor

En del hyresgäster hade synpunkter på städningen i tvättstugorna. Efter att vi gjort en bedömning av situationen såg vi till att öka mängden städutrustning i tvättstugorna. Det blev också fler städningstillfällen.

Återvinningsrum

Efter önskemål har vi infört extra städningar, målat om och vissa fall även bytt golven.

Utemiljö

Hyresgästerna hade önskemål om hur uteplatserna skulle se ut och hur de skulle användas. Vi gjorde en bedömning i vår plan för underhåll för att göra uteplatserna mer lämpliga för till exempel gårdsfest, grillning och mer planteringar.

Trygghet

Efter önskemål har vi sett över belysningen i våra bostadsområden och förbättrat där det behövdes. Vi har också sett över buskar och träd så att de skapar ljusa, öppna ytor som kan kännas trygga.