Läs mer

AktivBo kundundersökning

Varje år genomför Stångåstaden kundundersökningen AktivBo, där vi frågar er hyresgäster vad ni tycker om ert boende och vår service. Enkäten skickas ut till vart tredje hushåll. Det innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara under en treårsperiod. Här kan du se hur det går till – steg för steg.

Tack alla som svarat på årets AktivBo!

I september fick en tredjedel av våra hyresgäster svara på kundenkäten AktivBo. Tack alla ni som tog er tid att svara! Nu går våra områdesansvariga igenom alla svar för att se vad ni tycker fungerar bra och vad som kan bli bättre i bostadsområdena och med vår service. Efter årsskiftet kommer en rapport till dig med resultatet för just ditt bostadsområde!  

Kan en kundenkät verkligen göra skillnad?

I filmen visas ett axplock av resultat från AktivBo 2018 som verkligen gjort skillnad i våra områden. Siffror inom parentes visar resultat från AktivBo 2017.

Vad har vi gjort?

Ett bra sätt för dig att berätta vad som funkar bra och vad som behöver förbättras är genom kundenkäten AktivBo. Kanske var du en av alla hyresgäster som fick enkäten i år?


Tvättstugorna i Lambohov är ett bra exempel på hur önskemål kan leda till förbättringar. De boende berättade i kundenkäten att trygghetskänslan kunde bli bättre i tvättstugorna - bland annat ville man kunna se om någon fanns där inne innan man själv gick in.


När vi under det året beslutade att renovera tvättstugan satte vi bland annat in fönster så att man lätt kunde kika in. Dessutom gjorde vi det lättare för de boende att hålla rent i tvättstugan och även tvätta mer klimatsmart. Med dessa åtgärder samt nya maskiner lyckades vi sänka energiförbrukningen med 50% och dessutom göra tvättstugan mer trivsam!

Här är några fler exempel på vad vi gjort utifrån tidigare synpunkter som kommit in till oss via AktivBo:

Trygghet

Efter önskemål har vi sett över belysningen i våra bostadsområden och förbättrat där det behövdes. Vi har också sett över buskar och träd så att de skapar ljusa, öppna ytor som kan kännas trygga.

Tvättstugor

En del hyresgäster hade synpunkter på städningen i tvättstugorna. Efter att vi gjort en bedömning av situationen såg vi till att öka mängden städutrustning i tvättstugorna. Det blev också fler städningstillfällen.

Återvinningsrum

Efter önskemål har vi infört extra städningar, målat om och vissa fall även bytt golven.

Utemiljö

Hyresgästerna hade önskemål om hur uteplatserna skulle se ut och hur de skulle användas. Vi gjorde en bedömning i vår plan för underhåll för att göra uteplatserna mer lämpliga för till exempel gårdsfest, grillning och mer planteringar.​

Hur jobbar vi med kundnöjdhet?

Ulf Gustafsson är chef för affärsområde Boende på Stångåstaden. Här berättar han mer om hur vi jobbar med kundnöjdhet: Kundnöjdhet är ett mål som genomsyrar hela Stångåstadens verksamhet.


AKTIVBO 2019 - STÅNGÅSTADEN VANN KUNDKRISTALLEN FÖR BÄSTA SERVICE

​Varje år utses priset Kundkristallen till Sveriges bästa hyresvärdar. Priset bygger på kundundersökningen AktivBo. I år tog vi hem segern i kategorin "Högsta serviceindex" för Sveriges större bostadsbolag.