Kan en kundundersökning verkligen göra skillnad?

Varje år, oftas under oktober månad så genomför Stångåstaden kundenkäten AktivBo. Det är en enkät där du som bor hos oss har möjlighet att tycka till om vår service, din lägenhet, utomhusmiljön och gemensamma utrymmen i området där du bor. Enkäten delas ut till hälften av Stångåstadens hushåll, vilket innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara vartannat år. Med hjälp av dina svar kan vi utveckla våra bostadsområden och göra ditt boende ännu mer tryggt och trivsamt.


Så här svarar du på undersökningen

Är du en av dem som valts ut att svara på AktivBo kommer du först att få ett sms med en länk till undersökningen. Har du inte svarat inom en vecka får du även undersökningen skickad till dig på posten. För att svara på undersökningen loggar du in med ditt enkätnummer på AktivBo. Dina svar är självklart anonyma.

När alla svar har samlats in och analyserats får du en sammanställning av resultatet och information om planerade åtgärder i ditt område.


Vad har vi gjort?

Enkäten AktivBo är ett bra sätt för dig att berätta vad som funkar bra och vad som behöver förbättras. Kanske var du en av alla hyresgäster som fick enkäten förra året? 

Här är några exempel på förbättringar vi har gjort efter tidigare synpunkter som kommit till oss via AktivBo:

Trygghet

Vi har förbättrat belysningen i våra bostadsområden och klippt ner buskar och träd så att de skapar ljusa, öppna ytor som känns trygga.

Tvättstugor och återvinningsrum

Vi har fyllt på med mer städutrustning i tvättstugorna för att förbättra möjligheterna att hålla rent och fint. Vi har även infört extra städningar, målat om och vissa fall även bytt golven i våra återvinningsrum.

Utemiljö

Efter önskemål från boende gällande utomhusmiljön i en stor del av våra bostadsområden, ser vi över och uppdaterar våra utemiljöer. Vi byter ut utemöbler, fixar staket, uppdaterar vissa lekytor och planterar nya växter i rabatter. ​

Hur jobbar vi med kundnöjdhet?

Ulf Gustafsson är chef för affärsområde Boende på Stångåstaden. Här berättar han mer om hur vi jobbar med kundnöjdhet: Kundnöjdhet är ett mål som genomsyrar hela Stångåstadens verksamhet.


STÅNGÅSTADEN åter bäst på service

​Varje år utses priset Kundkristallen till Sveriges bästa hyresvärdar. Priset bygger på kundundersökningen AktivBo. I år tog vi hem segern i kategorin "Högsta serviceindex" för Sveriges större bostadsbolag 2020.

Prisutdelning på Kristallengalan 2020