Kan en kundundersökning verkligen göra skillnad?

Varje år, oftast under oktober månad så genomför Stångåstaden kundenkäten AktivBo. Det är en enkät där du som bor hos oss har möjlighet att tycka till om vår service, din lägenhet, utomhusmiljön och gemensamma utrymmen i området där du bor. Enkäten delas ut till hälften av Stångåstadens hushåll, vilket innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara vartannat år. Med hjälp av dina svar kan vi utveckla våra bostadsområden och göra ditt boende ännu mer tryggt och trivsamt.

Så här svarar du på undersökningen

Är du en av dem som väljs ut att svara på undersökningen nu i höst så får du undersökningen skickad till dig per post. Du får även ett sms med en länk till undersökningen.  För att svara på undersökningen loggar du in med ditt enkätnummer på AktivBo. Dina svar är självklart anonyma.

Efter avslutad undersökning så analyseras svaren. I början av mars 2023 får du som hyresgäst, via Mina sidor, en sammanställning av resultatet och information om planerade åtgärder i ditt område.

Vad har vi gjort?

Kundenkäten är ett bra sätt för dig att berätta vad som funkar bra och vad som behöver förbättras. Här är några exempel på förbättringar vi har gjort efter tidigare synpunkter som kommit till oss via enkäten:

Utemiljö

Stångåstaden arbetar aktivt med att utveckla och underhålla våra utemiljöer. Vi planterar nya växter i rabatter, byter ut utemöbler, fixar staket samt uppdaterar belysningen och vissa lekytor.  Ett arbete som vi ser att ni med tiden tycker har blivit bättre.

Tvättstugor och återvinningsrum

Vi har fyllt på med mer städutrustning i tvättstugorna för att förbättra möjligheterna att hålla rent och fint. Vi har även infört extra städningar, målat om och vissa fall även bytt golven i våra återvinningsrum. Enkäten visar att ni uppskattar möjligheten till källsortering och är nöjda med sophanteringen.

Trygghet

Vi har förbättrat belysningen i våra bostadsområden och klippt ner buskar och träd så att de skapar ljusa, öppna ytor som känns trygga. Vi vill att alla våra hyresgäster ska bo i en säker och trygg miljö, därför fortsätter vi att satsa på närvaro ute i våra områden, arrangera områdesaktiviteter och samverka med andra aktörer.

Stångåstaden åter bäst på service

Varje år utses priset Kundkristallen till Sveriges bästa hyresvärdar. Priset bygger på kundundersökningen AktivBo. Stångåstaden vann i kategorin "Högsta serviceindex" för större bostadsbolag i Sverige 2021. Kunderna gav oss toppbetyg när det gäller service och kvalitet.

Prisutdelning på Kristallengalan 2020