Läs mer

AktivBo kundundersökning

Varje år genomför Stångåstaden kundundersökningen AktivBo, där vi frågar er hyresgäster vad ni tycker om ert boende och vår service. Vi utvecklar våra bostadsområden tillsammans med er som bor hos oss, och därför behöver vi veta vad ni tycker är bra och vad som behöver förbättras. Enkäten skickas ut till vart tredje hushåll. Det innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara under en treårsperiod.

AktivBo 2018 - Stångåstaden vann Kundkristallen för bästa service

​Varje år utses priset Kundkristallen till Sveriges bästa hyresvärdar. Priset bygger på kundundersökningen AktivBo. I år tog vi hem segern i kategorin "Högsta serviceindex" för Sveriges större bostadsbolag.

TACK alla ni hyresgäster som varit så aktiva och svarat i så hög utsträckning på undersökningen. Det är ni som gör det möjligt för oss att hela tiden förbättra ert boende och vår service!

AktivBo_Benchmark_event_2018_154-1300x867.jpg

 

Strävan efter nöjda kunder - en del av företagskulturen

​Vad har vi gjort?

Här är några exempel på vad vi gjort utifrån tidigare synpunkter som kommit in till oss via AktivBo:

Trygghet

Efter önskemål har vi sett över belysningen i våra bostadsområden och förbättrat där det behövdes. Vi har också sett över buskar och träd så att de skapar ljusa, öppna ytor som kan kännas trygga.

Tvättstugor

En del hyresgäster hade synpunkter på städningen i tvättstugorna. Efter att vi gjort en bedömning av situationen såg vi till att öka mängden städutrustning i tvättstugorna. Det blev också fler städningstillfällen.

Återvinningsrum

Efter önskemål har vi infört extra städningar, målat om och vissa fall även bytt golven.

Utemiljö

Hyresgästerna hade önskemål om hur uteplatserna skulle se ut och hur de skulle användas. Vi gjorde en bedömning i vår plan för underhåll för att göra uteplatserna mer lämpliga för till exempel gårdsfest, grillning och mer planteringar.​

​​I Innerstaden är

96,3%

av våra hyresgäster mycket nöjda med hur de blir bemötta vid felanmälan. 


 I Johannelund upplever

90,1%

av hyresgästerna att Stångåstaden tar dem på allvar. 

I Linghem är 

90%

av hyresgästerna att servicen från Stångåstaden är mycket god. 

​​

I Ryd är

86,6%

av hyresgästerna mycket nöjda med den yttre skötseln i området.

Källa: AktivBo, 2017​​