AktivBo - kundundersökning

Du har väl svarat på årets kundundersökning Aktivbo?

​Stångåstaden gör en årlig undersökning där vi ställer några frågor om vad du tycker om ditt boende och vår service. Vi utvecklar våra bostadsområden tillsammans med våra hyresgäster. Därför behöver vi veta vad du tycker är bra och vad som behöver förbättras. 

Vi har gett AktivBo uppdraget att genomföra vår kundundersökning. Enkäten skickas ut till en tredjedel av våra hyresgäster varje år. Tanken är att under en period på tre år ska alla ha fått chansen att svara på enkäten. I år skickas enkäten ut under september. 

Dina svar är helt anonyma. Om du har fått enkäten men inte svarat, kommer AktivBo att påminna dig inom 2-3 veckor. Anledningen till att det står ett nummer på din enkät är att AktivBo behöver det för att kunna sortera svaren till rätt bostadsområde och för att skicka ut eventuella påminnelser. Så här fyller du i enkäten:

På nätet

Besök www.svar.aktivbo.se och logga in med enkätnumret som står överst på sista sidan.

På papper

Fyll i pappersenkäten och lägg den i det portofria kuvertet.

Har du frågor?

Vill du ge synpunkter eller har frågor om enkäten, kan du vända dig till AktivBo på telefon 08-23 39 85. Du är naturligtvis också välkommen att ringa Lena Gerhardsson på Stångåstaden på telefon 013-20 85 00.

Vad har vi gjort?

Här är några exempel på vad vi gjort utifrån tidigare synpunkter som kommit in till oss via AktivBo:

Tvättstugor

En del hyresgäster hade synpunkter på städningen i tvättstugorna. Efter att vi gjort en bedömning av situationen såg vi till att öka mängden städutrustning i tvättstugorna. Det blev också fler städningstillfällen.

Återvinningsrum

Efter önskemål har vi infört extra städningar, målat om och vissa fall även bytt golven.

Utemiljö

Hyresgästerna hade önskemål om hur uteplatserna skulle se ut och hur de skulle användas. Vi gjorde en bedömning i vår plan för underhåll för att göra uteplatserna mer lämpliga för till exempel gårdsfest, grillning och mer planteringar.

Trygghet

Efter önskemål har vi sett över belysningen i våra bostadsområden och förbättrat där det behövdes. Vi har också sett över buskar och träd så att de skapar ljusa, öppna ytor som kan kännas trygga.