Läs mer

Kan en kundundersökning verkligen göra skillnad?

Varje år genomför Stångåstaden kundenkäten AktivBo. Det är en enkät där du som bor hos oss har möjlighet att tycka till om vår service, din lägenhet, utomhusmiljön och gemensamma utrymmen i området där du bor. Enkäten delas ut till vart tredje hushåll, vilket innebär att alla hyresgäster får möjlighet att svara under en treårsperiod. Med hjälp av dina svar kan vi utveckla våra bostadsområden och göra ditt boende ännu mer tryggt och trivsamt.

Här kan du se hur undersökningen går till – steg för steg.

Tack alla som svarat på årets AktivBo!

I höstens enkät har ni överlag gett oss på Stångåstaden höga betyg för vår service. Det är vi oerhört glada och stolta över och vi riktar ett stort tack till dig som tog dig tid att svara. I slutet av mars får du en sammanfattning av svaren från just ditt bostadsområde hemskickad, men redan nu kan du se ett axplock av resultatet här. 

Vad har vi gjort?

Enkäten AktivBo är ett bra sätt för dig att berätta vad som funkar bra och vad som behöver förbättras. Kanske var du en av alla hyresgäster som fick enkäten i år? 

Här är några exempel på förbättringar vi har gjort efter tidigare synpunkter som kommit till oss via AktivBo:

Trygghet

Vi har förbättrat belysningen i våra bostadsområden och klippt ner buskar och träd så att de skapar ljusa, öppna ytor som känns trygga.

Tvättstugor och återvinningsrum

Vi har fyllt på mer mer städutrustning i tvättstugorna för att förbättra möjligheterna att hålla rent och fint. Vi har även infört extra städningar, målat om och vissa fall även bytt golven i våra återvinningsrum.

Utemiljö

Efter önskemål från boende utomhusmiljön i en stor del av våra bostadsområden, för att anpassa dem för till exempel gårdsfest, grillning och mer planteringar.​

Hur jobbar vi med kundnöjdhet?

Ulf Gustafsson är chef för affärsområde Boende på Stångåstaden. Här berättar han mer om hur vi jobbar med kundnöjdhet: Kundnöjdhet är ett mål som genomsyrar hela Stångåstadens verksamhet.


STÅNGÅSTADEN åter bäst på service

​Varje år utses priset Kundkristallen till Sveriges bästa hyresvärdar. Priset bygger på kundundersökningen AktivBo. I år tog vi hem segern i kategorin "Högsta serviceindex" för Sveriges större bostadsbolag.

Prisutdelning på Kristallengalan 2020