Läs mer

Hyresgästinformation

Som hyresgäst hos Stångåstaden kan du välja att betala din hyra på det sätt som passar dig; med den traditionella avin – eller med de smidiga och alternativen med lägre miljöpåverkan e-faktura och autogiro.​

E-faktura

Det är bekvämt att betala hyran via e-faktura. Allt fler upptäcker fördelarna med att sköta sina betalningar på elektronisk väg. Du anmäler att du vill ansluta dig till e-faktura hos din egen internetbank.

E-fakturan har många fördelar:

 • Du slipper köa på post eller bank. 
 • Du behöver inte posta något girokuvert. 
 • Allt sker miljövänligt utan papper, tryck eller transporter. 
 • På e-fakturan är all betalningsinformation redan ifylld, inklusive det långa OCR-numret.
 • Det är lätt att kontakta oss via e-fakturan. Du klickar dig enkelt vidare till vår hemsida eller skickar e-post direkt till oss.

OBS! Du måste stå för hyresavtalet hos oss för att kunna använda tjänsten e-faktura.

De banker som är anslutna till e-faktura är:

 • Swedbank 
 • Handelsbanken 
 • ICA Banken 
 • Länsförsäkringar Bank 
 • Nordea 
 • SEB 
 • Skandiabanken 
 • Danske Bank
 • Forex bank

Autogiro

Du kan på ett enkelt och bekvämt sätt betala din hyra via autogiro. Det är kostnadsfritt och hyran dras automatiskt från ditt konto den sista vardagen i månaden.

F​ör att kunna använda tjänsten behöver du göra en autogiroanmälan via denna blankett.​ Du kan även konta​​​​kta ​​oss så skickar vi en blankett eller hämta en blankett på något av våra kontor. Ansökan skickas till Stångåstaden via post alternativt lämnas in på något av våra kontor.​

Att betala med autogiro:

Autogirobetalning är kostnadsfri, hyran dras automatiskt från ditt konto den sista vardagen varje månad. 

Autogiro kontrollerar med din bank att täckning finns på ditt konto, den näst sista vardagen i månaden. Täckning måste finnas för hela beloppet. Autogiro gör två försök.

Hyresavi skickas första gången efter att autogirot blivit godkänt, därefter endast när det är någon förändring av hyresbeloppet. Annars dras samma belopp från ditt konto som föregående månad.

Om du byter kontonummer, men inte bank, kontakta banken så sköter dom om det.

Om du byter bank måste du göra en ny ansökan om autogiro. Observera att det då kan bli ett glapp i autogirobetalningen.

Om någon annan än kontraktsinnehavaren ska betala hyran via autogiro, måste samtliga personuppgifter lämnas samt underskrift från betalaren på autogiroansökan. Lämna även uppgift om vem som står för hyreskontraktet.

Om du inte har ett personnummer med tio siffror eller om du har ett personnummer med en bokstav i (gäller främst studenter) kontakta din bank, så får du ett fiktivt personnummer att använda till autogiro.

Betalar-/kundnummer behöver inte fyllas i på autogiroansökan. 

När kommer hyresavin?

Hyresavin kommer i mitten av varje månad, dock senast den 20:e. Om du inte hittar din hyresavi ringer du vår Kundtjänst på tel. 013-10 02 84. Tänk på att du alltid ansvarar för att hyran ska betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Du kan även hitta information om till exempel OCR-nummer under Mina sidor.

Nyhetsbrev med information och erbjudanden

Hyresgäster som får hyresavin hem i brevlådan får även ett informationsblad. Vi skickar även ut informationen som digitalt nyhetsbrev. Det kommer via e-post till dig som betalar hyran via e-faktura eller autogiro. Om du inte får utskicken har du kanske glömt att ange din e-postadress till oss. Logga in på Mina sidor och fyll i e-postadressen.

Nyhetsbrevet går ut till de hyresgäster som hyr lägenhet hos oss. De som enbart hyr parkeringsplats, garage eller förråd får inte nyhetsbrevet.

​​Blankett